AVL

Dobré důvody pro volbu společnosti AVL

Mezinárodní týmy

Metody, o kterých jiné společnosti dosud jen sní, udělaly ze společnosti AVL to, čím je dnes – dynamickou globální síť inovativních týmů. Tato spolupráce Vám přinese pouze prospěch.

Přelomová technologie

Sníte o přeměně své vize v rozvojové projekty ve skutečném životě? Potom jsme pro vás ti praví. Přijďte k nám a zítřejší technologii budete vytvářet již dnes.

Referenční zákazníci

Prestiž našich zákazníků se přenáší i na nás – a totéž by mohlo brzy platit i pro vás. Pracujte u nás a budete mít příležitost ukázat, co můžete dělat pro taková jména, jako jsou Audi, Ferrari a Toyota.

Rozvoj kariéry

Plánování kariéry považujeme za otázku osobního rozvoje. Proto věříme v poskytování možností našim pracovníků – a poskytujeme jim veškerou podporu, kterou potřebují k dosažení svých ambicí. Co můžeme udělat pro vás?

Odpovědnost

Dejte lidem odpovědnost a budete vědět, kam směřují a jak se jim práce daří. Ve společnosti AVL Vám dáváme veškerou odpovědnost a důvěru, kterou potřebujete, protože Váš hlas se počítá.

Struktura společnosti

Čím nezávislejší a pružnější podnik je, tím lépe bude schopen obstát. Společnost AVL je společnost v soukromém vlastnictví, která dává přednost těm, kteří hledají nové možnosti, před těmi, kteří jdou vyšlapanou cestu. Není to přesně to, co jste vždy hledali?

Osobní rozvoj

Úspěšná budoucnost společnosti závisí v převážné míře na kvalifikaci zaměstnanců a na vysoce kvalitních službách poskytovaných zákazníkům. Jedním z našich cílů je provozovat organizaci orientovanou na proces a na projekt, která umožňuje zaměstnancům pracovat inovačním a profesionálním způsobem, orientovaným na zákazníka. K tomu je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost odborné a osobní způsobilosti našich zaměstnanců.

Rozvoj a školení zaměstnanců

Věříme, že neustálé zlepšování osobních dovedností a technického know-how jsou důležité. Naše zaměstnance podporujeme v dalším vzdělávání, zajišťujeme školicí programy v oblasti osobního i odborného rozvoje.


Spolupráce se školami a studenty

Základní školy

Pro žáky základních škol nabízíme možnost exkurze v našem závodě. Každoročně se podílíme na organizaci a aktivně se účastníme projektového dne „Strojírenství naše priorita“ v Hranicích. V rámci této akce se setkáváme se žáky základních škol a motivujeme je k výběru technických učebních oborů. Diskutujeme s nimi o možnostech budoucího pracovního uplatnění v naší společnosti.

Střední a vysoké školy

Odborně vedené exkurze - v rámci těchto exkurzí se studenti podívají do oddělení konstrukce, prohlédnou si výrobní prostory a v našem showroomu se mohou podívat, jak funguje náš produkt – válcový dynamometr.

Odborné praxe studentů – spolupracujeme se středními školami technického zaměření, jejichž studentům zajišťujeme odbornou praxi.

Pravidelně se účastníme veletrhů pracovních příležitostí na vysokých školách. Studentům vedle škály pracovních pozic nabízíme i možnost spolupráce formou letní brigády.

Pravidelně se účastníme těchto akcí a pracovních veletrhů:


září / říjen Burza práce a vzdělávání v Olomouci a Přerově
leden Strojírenství – naše priorita, Hranice
březen Kariéra PLUS, VŠB Ostrava
březen Den firem, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
duben perFEKT JobFair, VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Nastavení cookies