AVL


Sídlo společnosti: AVL Moravia s.r.o.
Tovární 605
753 01 Hranice, Hranice I - Město
Telefon: +420 581 653 111
Fax: +420 581 653 201
Internet: avl.jobs.cz
Vedení společnosti: DI Arnold Berger, MBA – jednatel společnosti
Oblast podnikání: Konstrukce, výroba, montáž, uvedení do provozu a servis mechanických a elektrických součástí a systémů testovacích zařízení pro automobilový průmysl.
Založena: 1996
Počet zaměstnanců: AVL Moravia zaměstnává více než 280 zkušených odborníků.

Historie společnosti AVL Moravia

2017

Vyroben 1000. válcový dynamometr.

2016

Postavena nová výrobní hala včetně nového výrobního zařízení.

2015

Schváleny investice pro rozšíření výrobních prostor a modernizaci strojového parku.

2014

Ukončení výroby hydraulických brzd a další navýšení objemu výroby v segmentech ZC (válcové dynamometry) a PP (komponenty pro motorové zkušebny). Kompletní rekonstrukce administrativní budovy a částečná rekonstrukce montážní haly.

2012

Významné navýšení objemu výroby pokračující v dalších letech.

2011

Výstavba Showroomu včetně instalace dynamometru 48“4WD MiM.

2010

Zavedení principů Lean Managementu.

2009

Relokace sesterského závodu AVL Zöllner z Kielu do Bensheimu. Rozšíření výrobní plochy na 8.000 m2.

2008

Výstavba svařovny a vybudování skladovacích prostor.

2005

Zavedení nového řídicího systému PSI Penta pro kompletní řízení výroby a SAP R3 pro oblast účetnictví a personalistiky.

2002

Spojení AVL Moravia s.r.o. a AVL Zöllner GmbH pod společnou obchodní jednotku (PV) a propojení jednotlivých řídících procesů za účelem dosažení vyšší efektivity obchodních a výrobních aktivit. Aktualizace certifikátu standardu kvality na ISO 9001:2000.

1999

Zavádění nových metod zaměřených především na oblasti zlepšování pracovního prostředí, postupů řízení a vnitropodnikové kultury (např. TQM a Kaizen). Posílení útvaru konstrukce – firma samostatně spravuje technickou dokumentaci a podílí se na vývoji nových výrobků. Posun výrobního portfolia z jednotlivých samostatných částí na kompletní celky válcových zkušeben, hydraulických a elektrických brzd, zkušebních kontejnerů.

Získání certifikátu standardu kvality ISO 9001:1994. Vytvoření servisního oddělení.

1998

Odkoupení podílu Kunz Hranice a.s. společností AVL List GmbH, která se stává 100% vlastníkem závodu. Zakoupení nových výrobních prostor, které činí 6000 m2. Změna obchodního jména na AVL Moravia s.r.o.

1997

Přechod na kompletní výrobu válcových zkušeben a přesun strojírenské výroby ze společnosti Zöllner, Kiel do Hranic. Rozšíření strojového parku, postupné zdokonalování vybavení pro výrobu, vytvoření konstrukčního oddělení, aby bylo možné se přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.

1996

Zápis AVL - Kunz do obchodního rejstříku. Zvládnutí technologie výroby elektrických a částečně i hydraulických dynamometrů, zahájení výroby ocelových částí válcových zkušeben.

1995

Založení společnosti AVL - Kunz jako Joint-Venture mezi AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH (dnešní AVL List GmbH) a Kunz Hranice a.s. Zahájení instalace technologií a proškolení pracovníků.

Nastavení cookies