AVL


Společnost AVL působí v těchto oblastech:

Vývoj pohonných systémů

V oblasti vývoje pohonných systémů je společnost AVL odborným partnerem automobilového průmyslu při vývoji inovačních pohonných systémů. Celosvětově spolupracujeme se společnostmi v různých oblastech – od dieselových motorů po elektrické pohony, od alternativních paliv po řídicí software, od převodovek po akumulátory, a to již více než 60 let! Jedinečná součinnost mezi přístrojovou technikou a zkušebními systémy společnosti AVL a jejími moderními simulačními technologiemi umožňují vyvíjet pro naše zákazníky vysoce kreativní a vyspělá řešení pro konkrétní aplikaci tak, aby splňovala budoucí požadavky jejich trhu.

Testovací systémy

Mezi hlavní problémy, kterým v současnosti automobilový průmysl čelí a kterým bude čelit i nadále, patří spolu s nutností rychlého zavádění nových modelů také nutnost snižování emisí CO2, rostoucí složitost nových pohonných systémů a požadavek dosahovat nejvyšší možné úrovně efektivnosti procesu.

Simulace

Výkonné vícedimenzionální simulační platformy, vyvinuté na základě technických znalostí společnosti AVL, vás nasměrují k praktickým řešením, orientovaným na konkrétní aplikaci.

Společnost AVL poskytuje soubor komplexních simulačních nástrojů ve flexibilním a otevřeném prostředí, čímž jako nedílnou součást procesu vývoje vašeho pohonného systému umožňuje řešení se zapojením více oborů. Plně ověřené nejmodernější modely pro fyzikální simulaci začleněné do simulačních metod pro konkrétní aplikace umožňují vytváření virtuálních prototypů na úrovni součásti a systému, a tím i nejefektivnější kombinaci simulace, návrhu a zkoušení.


Hodnoty

Budoucí úkoly vyžadují komplexní, včasná řešení s intenzivním využitím všech zdrojů.

Společnost AVL se věnuje přeměně počátečních úspěchů na světové výrobky a procesy:

  • Spolupráce s výzkumnými pracovišti špičkových světových univerzit
  • Vlastní výzkum základních fenoménů
  • Moderní prostředky pro integrovanější vývojový proces
  • Celosvětová síť techniků a vědeckých pracovníků s individuálními silnými stránkami a kulturní různorodostí
Helmut List, výkonný ředitel

Průkopnický duch

Přeměna představ o budoucnosti do reality provedená s odvahou a odborností. Společnost AVL si vypěstovala schopnost včas rozpoznat důležité, průlomové cíle a v předstihu před trhem jich dosáhnout. Protože jen odvážný pohled za horizont a objevování vede k mimořádnému rozmachu.

Orientace na zákazníka

Náš úspěch se dá měřit pouze úspěšností našich zákazníků. Opravdové pochopení zákazníka a jeho potřeb spolu s našimi zkušenostmi a globálním pohledem nám umožňují nalézat novátorská řešení. Odborně uchopený, ušitý na míru a efektivně dosažený - sdílený úspěch.

Schopnost řešit problémy

Je to náročný svět. Pro zajištění globální konkurenceschopnosti je podmínkou úzce zaměřený základní výzkum, vývoj špičkových technologií a jasná orientace výrobků. Jako podporu pro dosažení profesionálních řešení nabízí společnost AVL prostřednictvím svých multidisciplinárních týmů odborné znalosti, tvořivost, novátorské myšlení a síť efektivního řízení projektů.

Odpovědnost

Dnešní mobilita představuje pokrok pouze tehdy, když její cíl, její forma a její požadavky respektují přírodu. Práce naší společnosti AVL reflektuje hluboké pochopení odpovědnosti, kterou jako všichni ostatní neseme za společnost, lidstvo a světový pokrok. Za zajištění toho, aby náš svět byl takový, ve kterém se dá žít - teď, i v budoucnosti.

Nezávislost

Společnost s osobností. Ztělesňovaná Helmutem Listem a odrážející se v jeho firmě. Osobnost mající kořeny v celoživotním úsilí poznávat, charakterizovaná hlubokým smyslem pro odpovědnost a vyjádřená nezávislým postavením společnosti.Fakta o AVL

O společnosti:

Společnost AVL je největší nezávislá společnost na světě zaměřená na vývoj, simulace a testování pohonných systémů (hybridní pohon, zážehové motory, elektrický pohon, baterie a software) pro osobní, užitková i nákladní vozidla.

Sídlo společnosti:

AVL LIST GmbH
Hans-List-Platz 1
A-8020 Graz, Rakousko
Telefon: +43 316 787-0
Fax: +43 316 787-400
Internet: www.avl.com

CEO:

Prof. Dr. h. c. Helmut List

Předmět podnikání:

Vývoj pohonných systémů

Společnost AVL se zabává vývojem všech druhů pohonných systémů a je plnohodnotným partnerem automobilového průmyslu. Dále také rozvíjí simulační metody, které jsou nezbytné pro tento vývoj.


Testovací systémy

Oblast testovacích systémů zahrnuje veškeré zkušebny, zařízení a systémy pro vývoj a testování motorů a vozidel.


Pokročilé simulační technologie

Rozvoj simulačních metod a softwaru zaměřených na design a optimalizaci pohonných systémů, který nachází uplatnění během celého procesu vývoje.

Založena:

1948

Počet zaměstnanců:

AVL zaměstnává celosvětově více než 9500 zaměstnanců, z toho 3850 v centrále v Grazu.

Pobočky:

45 poboček po celém světě

Export:

96 %

Investice do výzkumu:

přibližně 10% z obratu

Obrat 2017:

1,55 miliard Euro

Kontakt:

Dipl.-Ing. Michael Ksela, mluvčí společnosti

Nastavení cookies